O mundo do Bike está en continua expansión, cun gran número de seguidores con alto grao de fidelidade e esixencia ao mesmo tempo. As novas disciplinas que os propios Bikers desenvolven, e as actividades complementarias que a contorna demanda, fan que cada vez sexan máis solicitados eventos relacionados con este sector.
PromotionSport somos líderes no desenvolvemento de todo tipo de eventos e exhibicións, adaptándonos ás necesidades do cliente achegando elementos singulares que nos diferencia e que cativan ao espectador.
Desde o noso departamento técnico desenvólvese de maneira integral todo o proceso, construción e explotación das instalacións e percorridos, garantindo aspectos tan importantes como as alternativas polas alternativas por niveis, a adaptación máxima ao terreo natural, a innovación e a creatividade.

Os eventos e exhibicións que propoñemos teñen diferentes enfoques e temáticas en función das necesidades do cliente, pero sempre contan cun gran factor de calidade e novidade.

Público Riders Novidade Convivencia

O obxectivo principal do Evento ou a exhibición é gozar dunha ou varias xornadas onde se combine o deporte, a natureza e espectáculo nun clima de convivencia ou festa, enfocado a todo tipo de públicos.

Nas nosas propostas de Eventos e Exhibicións ofrecemos un servizo integral, onde nos ocupamos de todos os servizos complementarios ao propio evento como son bares, WC, seguridade, merchandising, megafonía?

  • Os eventos máis habituais son:
  • Saltos acrobáticos en plataformas de madeira ou terra.
  • Circuítos de fochancas e ondas
  • Carreiras de trial e demostracións
  • Talleres e formación
  • Presentacións de material BIKE
  • Todo iso acompañado da mellor gastronomía, música e iluminación.